Privacyverklaring

laatst gewijzigd op 23-08-2019

Praktijk Mindset, gevestigd aan Dijkstraat 5, 6691 AN te Gendt (GLD), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens www.praktijkmindset.nl
Dijkstraat 5
6691 AN Gendt (GLD)
06-34241082
info@praktijkmindset.nl
KVK: 73620416

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Mindset verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Mindset verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van jouw inschrijving.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Praktijk Mindset verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.

 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Mindset neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Mindset) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Mindset bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 10 jaar

Facturering, boekhouding, belasting

Adresgegevens 10 jaar

Facturering, boekhouding, belasting

E-mail adres 10 jaar

Communicatie, facturering, nieuwsbrieven

Evaluaties 3 jaar Kwaliteitsverbetering

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Mindset deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Mindset blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarbuiten verstrekt Praktijk Mindset jouw persoonsgegevens alleen aan derden alleen met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Categorie Naam Doel Gegevens
Administratie Pierson BA Boekhouding, facturering

Adresgegevens, e-mail adres

Communicatie MailChimp Verzending nieuwsbrieven

Naam, e-mail adres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Mindset gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Praktijk Mindset maakt gebruik van Google Analytics, en heeft daarvoor een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Om de privacy impact van deze techniek te minimaliseren zijn de volgende maatregelen genomen:

 • het IP-adres wordt geanonimiseerd;
 • alle opties voor ‘gegevens delen’ zijn uitgeschakeld;
 • we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

In de volgende tabel kun je detailinformatie lezen over de cookies die Praktijk Mindset gebruikt:

 

Naam cookie Doel

Bewaartermijn cookie

_ga, 
_gid,
_gat 

Analyse en gebruikservaring. We maken gebruik van Google Analytics cookies om het bezoek aan onze website te meten en te analyseren.

_ga: 2 jaar
_gid: 1 dag
_gat: 1 minuut

wfwaf-authcookie-
(hash)

Bescherming. We gebruiken de Web Application Firewalls (WAF) om onze website tegen misbruik te beschermen

1 dag

 

Praktijk Mindset verzendt haar nieuwsbrieven met behulp van de diensten van MailChimp. Deze nieuwsbrieven bevatten trackers waarmee het gebruik van de nieuwsbrief en/of links daarin teruggemeld worden aan MailChimp en geregistreerd in de account van Praktijk Mindset. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van MailChimp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Mindset en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkmindset.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Mindset wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Mindset neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praktijkmindset.nl. Praktijk Mindset heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (praktijkmindset.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall beveiligde persoonlijke computer van Odiel Witjes.

Ik ben aangesloten bij:

Vereniging Mindfulness Based Trainer Nederland en Vlaanderen
Mindfulness academie voor mindfull teaching - methode Eline Snel